Regulamin pobytu w apartamencie

Apartament wynajem BDSM Gdańsk

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENCIE

Regulamin określa zasady pobytu w Red Deluxe Apartament, osób, które przebywają tam na podstawie dokonanej rezerwacji. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich przebywających w apartamencie osób zwanych dalej „Gośćmi”. Za wszelkie zobowiązania finansowe powstałe w wyniku pobytu Gości w apartamencie, w przypadku niemożności ustalenia osoby odpowiedzialnej za powstanie tych zobowiązań, odpowiada osoba rezerwująca nocleg.

1. Apartament przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe od godziny 16:00 do 11:00 dnia następnego.

3. Pozostanie w apartamencie po godzinie 11:00 bez uzyskania wcześniejszej zgody Właściciela wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty za kolejną dobę wg obowiązującego cennika.

4. Apartament nie może zostać przekazany przez Gości innym osobom.

5. Po uzgodnieniu z właścicielem, przed rozpoczęciem doby hotelowej rezerwacja może zostać przekazana innej osobie.

6. W Apartamencie obowiązują zasady dotyczące ciszy nocnej w godzinach 22-7.

7. Goście proszeni są o zachowanie w taki sposób, aby nie zakłócać życia pozostałym mieszkańcom bloku. W innym przypadku zastosowane zostaną następując kroki:
a) prośba o poprawę zachowania;
b) interwencja policji;
c) usunięcie z apartamentu.
Możliwe jest obciążenie dokonującego rezerwacji, wartością roszczeń odszkodowawczych złożonych przez mieszkańców kamienicy.

8. Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zgasić świece i kadzidła,  sprawdzić zamknięcie drzwi za każdym razem gdy opuszcza apartament.

9. W apartamencie i kamienicy obowiązuje całkowity zakaz palenia. Koszt ozonowania pomieszczeń jakim zostanie obciążony Gość w przypadku niezastosowania się do obowiązku to 900 zł. Mieszkanie znajduję się na parterze istnieje możliwość palenia na zewnątrz.

10. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętów i urządzeń elektrycznych innych niż stanowiących wyposażenie apartamentu – wyjątek stanowią ładowarki telefonu czy zasilaczy komputerowych.

11. Gość korzysta z wyposażenia apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność. W przypadku powstania szkody wynikłej z niezgodnego wykorzystania wyposażenia apartamentu odpowiada osoba dokonująca rezerwacji.

12. Osoba dokonująca rezerwacji/Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawdą za wszelkie uszkodzenia, szkody i zniszczenia wyposażenia i samego apartamentu. O wystąpieniu szkody należy natychmiast powiadomić właściciela.

13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel apartamentu ma prawo odmówić świadczenia dalszych usług Gościom. Osoby te są zobowiązane:
a) do zastosowania się do próśb właściciela;
b) uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia;
c) zapłaty za ewentualnie poczynione szkody i zniszczenia;
d) opuszczenia apartamentu.

14. Właściciel apartamentu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco złamał postanowienia niniejszego regulaminu.

15. Rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

16. Dokonujący rezerwacji/Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Elizę Nowak dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Eliza Nowak

17. Opiekę nad Gośćmi sprawuje właściciel.

18. Kontakt z właścicielem:

786872621

About the Author